021- 28424525
همه روزه از ساعت 8 الی 21
021- 28424525
همه روزه از ساعت 8 الی 21
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی

کشنده تک محور فوتون یورو4

1399 کیلومتر 1,715,000,000 تومان 1.5

کشنده اف اچ 500 صفر

1398 کیلومتر 3,450,000,000 تومان 1.5

کامیونت 6 تن شیلر

1398 کیلومتر 700,000,000 تومان 12.9

کامیونت 6 تن فاو

1397 کیلومتر 700,000,000 تومان 0.00

کامیونت 6 تن کمپرسی ایسوزو

1397 کیلومتر 1,050,000,000 تومان 0.00

کشنده فاو تک محور

1399 کیلومتر 1,900,000,000 تومان 0.00